...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދަލި
ނ.
ދަގަނޑުން ތިލައެއް ހަދައި އޭގައި ލަކުޑި ދަނޑިއެއްލައިފައި އޮންނަ އާލަތެއް.
މީގެ ތިލަ އޮންނަނީ ތުނިކޮށް ހަތަރެސްކަން ހަމަވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޭރެކަޅެހުޓެ . ނޭރެމަހަ . އުދަލިކަޅެހުޓެ . އުދަލިކާރު . އޮޑަކަޅުހުޓެ . އޮޑާވަޅުން . ވައްބިމެލުން . ފަސްގަނޑުކަނޑައިލުން . ފަސްގަނޑުޖެހުން . ތިލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ