...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދަލިކާޅޯއް
ނ.
ކަޅުއޮށުގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ ގޮބު ކަޅުއޮށާ އެއްސިފައަކަށެވެ.
ނަގޫފަތުގައި ހުރަހަށް ކަޅު ރޮނގުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ