...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދާސް
ނ.
(1) ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން އަރާހޫނު.
(2) ހުންއައިސްފައިވާ މީހަކުގެ ހުން މަޑުވަމުން ދިއުމާއެކު ދައުހިއްލާ ހިއްލުން.
(3) އެއްޗަކަށް ހޫނުވެގެން އަރާއާވި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީހުން . އާވި . އާވިނެގުން . އާވިއެރުން . އުދާސްނެގުން . އުދާސްއެރުން . ފޫސްމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ