...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދުހުން
މ.
(1) ފިޔައިގެ ބާރުން އާހުގައި ދަތުރުކުރުން.
(2) މަތީގައި ދަތުރުކުރުން.
(3) މަޖާޒު:
ކޮޅުނެތްކޮޅަށް އުފަލުގައި ދިރިއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލިނެގުން . ބުރުން . އުދުއްސުން . ތިރިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ