...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދުން
މ.
(1) ކައްކަން ގެންގުޅޭ ކަންވާރެއް އުނދުނެއްގެ މަތީގައި ބެހެއްޓުން.
(2) (ޏ) ކަމަކާބެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިންޖީނުއުނދުން . އުއްދުން . ތިންފައިއުނދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ