...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުތަ
އ.
ދޮތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑަވަރު . ބުޑިސްޓުން . އޮއްގާފިލާ . އޮތަ . ވައިދަށުވަތް . ވައުވެލާވެލި . މައުވިނަ . މައުފަތި . މުދައުގަނޑު . ފޮނިމައު . ގައުފޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ