...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުތީމުދަރިކޮޅު
ނ.
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީފަހުން ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރި ހަތަރުވަނަ ޢާއިލާ.
މި ޢާއިލާގެ ރަސްކަން ފެށުނީ އުތީމު އަލްޚަތީބު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު (އަލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް (އަޢުޡަމް) އާ ހަމައިންނެވެ.
މިތަކުރުފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ 71 އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރި ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތުން ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.
މި ޢާއިލާއިން ރަސްކަން ކުރެއްވީ 7 ރަސްކަލުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ