...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުތުރު
ނ.
(1) އިރުމައްޗަށް އެނބުރިހުންނަމީހާގެ ވާތްފަރާތް.
(2) ގަހާފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހަތަރުފަރާތް . ހަތްދެސްމަތި . ހިންދުކަރަ . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހުއްތަރަ . ހޮޅި . ރަންހަދާދޮރާށި . ރަޖަބޫތުން . ބަރާސިލު . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒު . ބޮޑު ދަނޑުމަތި . ބޯމަތިންއެއްލާރުއް . ކަފަތޮޅި . ކުޑައަށި . ކެކުން . އަތަރުގެ . އިޓަލީވިލާތް . އީސާންނަ . އުޅަނދުމަތި . އުތުރިއެރުން . އުތުރުން . އުތުރުއަރުމާޒު . އުތުރުއެނދު . އުތުރުދޮރު . އެމެރިކާވިލާތް . އެތެރާނޑެއެނދާ . އެތެރެގެ . ވައަތް . ވައިހަޅަ . މަލަބާރި . މަލިކު . މުއްދަތިލާގާގަނޑު . މެދުއިރުމަތި . ފަރާތް . ފިނިމޫސުން . ފިންމޫދުއޮއި . ފުރަނަކަތް . ފުއްގަހުގުރާ . ދަށްބިތް . ދަނޑި . ދަމުކޭން . ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން . ދެކުނު . ދެގެދޭތެރެ . ގަހާވަޅު . ގަހާތަރި . ސަލާކުދަނޑި . ޔަމަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ