...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުތުރުން
މ.
(1) ބައެއްދިޔާތަކެތި ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަވެ ފޮނުލާ އެރުން.
(2) ހަމަހިމޭންކަންކެނޑި ހައިޖާނެއް އައުން.
މިސާލު:
(ހ) މީހުންތަކެއް އުތުރިގަތުން.
(ށ) ހިނިއުތުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންހަދާދޮރާށި . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒު . ކެކުން . އަތަރުގެ . އިޓަލީވިލާތް . އުތުރިއެރުން . އުތުރުން . އެމެރިކާވިލާތް . ފިންމޫދުއޮއި . ދަށްބިތް . ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން . ޔޫރަޕު . ޖަރުމަނު ވިލާތް . ޠޫލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ