...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުތުރުއެނދު
ނ.
އެތެރެގޭ އުތުރުބިތް ކައިރީ ހުންނަ އެނދު.
އިހުގައި މީހަކުވިހާންވެއްޖެނަމަ ވިހާނީ މިއެނދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަލާކުދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ