...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުލުބޭންދުން
.
ބުނާތީ އިވޭގޮތުގައި މާއިހުޒަމާނުގައި މީހުންމަރަން ހަދާގޮތެއް ކަމުގައި ބުނެވޭގޮތެއް.
އުލުބައިންދާއިރު ހަދާގޮތެއްކަމަށް ބުނަނީ ތޫނުކޮށްފައި ހުންނަ ދަގަނޑު އުލެއްގައި މީހާ ބައިންދަނީއެވެ.
ބޭންދީމާ އެއޫ ފުރަގަސް ފަރާތުން ވަދެގެންގޮސް ބޮލުން ނުކުންނަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޯޑުވު . އޫ . ދައުލާބޭވުން . ދައުލެބޭވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ