...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން
"އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން" މަޖާޒު:
އަދަބުގެ ބޮޑުކަން ހާމަކުމަށް ބުނާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ