...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުސޫލަ
ނ.
(1) ލަވައިގެ ޒުވާބު.
(2) ޅެންލަވަ ފަދަ ލަވައާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ލަވަ ކިޔާއިރު ނަގާ ކިޔާތަންކީމާ އެންމެން ކިޔާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަވަސްޚިދުމަތް . ޕެންޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ