...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުސޫލު
ނ.
(1) ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ރާވާ ރޭވުމެއް.
(2) ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިހަށް ދޮންވިފަތެއް އިހަށް ވެއްޓޭނެއެވެ. . މަގު . މާލިކީމަޒުހަބު . ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު . ގަވާއިދު . ގިޔުގަނޑު . ޝިޢާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ