...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުސް
ނއ.
(1) އުހުލިފައިވާ.
(2) މައްޗަށް އަރާފައިވާ.
(3) މަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަމަގަ . ހަންޑިކުރާ . ހަވިއްތަ . ހަވޭލި . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަލަވެލި . ހިތިގަސް . ހީލި . ހުޅި . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހޯއް . ނާރު . ނޯށް . ރަތްވިނަ . ރާޑަރު . ބަނޑުލައިލޫދުން . ބަޑިފަސްގަނޑު . ބާލުޚާނާ . ބާޑިފަށް . ބާޑިޖެހުން . ބާޑީ . ބިންމަގޫ . ބިޖިލީބައްތި . ބުރުޒު . ބުރެވި . ބުޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . ބޮނބިފަޅި . ބޮޑަވަކި . ބޮޅުއުކުން . ބޮއިގަސް . ބޮޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . ބޮޑުތަގަރި . ބޮޑުތާކިހާ . ބޯރުދޫ . ބޯތަށިމަލާފަތް . ކަނޑުގެރި . ކާޅުމުރަނގަ . ކިރުނު . ކީރަންމާ . ކުނަހަނގާލި . ކުޅިބަލާގެ . ކުއްތު . ކެހުން . ކޮންގްރެސް . ކޮޑި . އަށްސުވަރުގެ . އަރިތާކިހާ . އަޑިގުޑަން . އިސްޓޭޖް . އިޕިލްއިޕިލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ