...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުސްކުރުން
މ.
(1) މައްޗަށް އެއްޗެއް އަރުވައިގެން ނުވަތަ އެއްޗެއް އަޅައިގެން މައްޗަށް އުފުލުން.
މިސާލު:
(ހ) ފާރު އުސްކުރުން.
(ށ) ވެލިފުނި އުސްކުރުން.
(2) މައްޗަށް އުފުލުން.
މިސާލި:
މިއެނދުގެ ބޯލާކޮޅި އިސްކޮށްލަ ބަލާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުސްކުރުން . ފަށްގަނޑުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ