...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުސްފުމުން
މ.
ކަސްރަތުގެ ކުޅިވަރެއް.
މިކުޅިވަރުގައި ޖެހޭނީ ވީހާމައްޗަށް ފުންމައިގަންނާށެވެ.
ފުންމައިގަންނަ އުސްމިން ބެލުމަށް އޭގެމަތިން ދާންޖެހޭ ދަނޑިއެއް އޮވެއެވެ.
މިދަނޑި އޮންނަނީ މަޑުމަޑުން މައްޗަށް ޖެއްސޭފަދަ ދެމުޑިއެއްގައި ކޮޅު ބާއްވާލެވޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ