...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑިއެނބުރުން
މ.
(1) އުޑިން އެއްޗެތި މުގުރުމަށްޓަކައި އެނބުރުން.
މަޖާޒު:
(2) ގުޅަމަތި ހިފުމުގައި ކުރާކަމެއް.
މިއީ ވައަތު ފައިމަތީ އިށީނދެ އިނދެގެން ދެއަތުން އުފުލިލައިފައި ކަނާތުފައި ވާތުފައިގެ ދަށުން ނެރެގެން އެނބުރުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެނބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ