...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑުބޮމަ
ނ.
(1) ތިންރިޔަން އަށަނގޫ.
(8 (އަނގޫ) (2) ބަވަ.
(3) މެދުމިނުގެ މީހަކު ކޮޅަށް ހުރެފައި މައްޗަށް އަތްދަމައިލީމާ ފައިތިލަ ޖެހިފައި ހުރި ހިސާބުން ފަށައިގެން ދަމައިލި އަތުގެ މެދު އިނގިލީގެކުރިއަށް ހުންނަމިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ