...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑުވިލާ
ނ.
ބިމުން ނަގާ މިނަރަލެއް.
މިނަގާއިރު ހުންނަނީ، މުށިކުލައެއްގައެވެ.
ސާފުކުރުމުން ހުންނަނީ ބިއްލޫރިގޮތަކަށެވެ.
މިއީ ތުނިތުނިކޮށް ފަށްފަށަށް ނެއްޓޭގޮތަށް ހުންނައެއްޗެކެވެ.
މި ބޭނުންކުރަނީ ބޭހަށާއި، ހަކަތަދަތުރުކުރާ އާލަތުގައި ދާފަރާ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޑުވިލާ މުޑުދާސް . ވެލާމުޑުދާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ