...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑުމަތި
ނ.
އުޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫ . ބަނަ . ބަނަކަން . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ކިލަނބު . ކިލަނބުކަން . ކިލަނބުވުން . ވައިވިއްސާރަ . ވިއްސާރަވުން . ވިދުން . ވިދުޖެހުން . މަޑިކިލަނބު . މޫސުންނުބައިވުން . މޭބިސްކަދުރު . ފަޒާ . ދުނިޔެމަތި . ތާލަމެ . ގިނިކަނދު . ޖައްވު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ