...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޒުރުވެރިޔާ
ނ.
(1) ކަމެއް ނުވުމަށް ސަބަބެއް މެދުވެރިވީ މީހާ.
(2) ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމެއް ނުކުރެވޭ މީހާ.
(3) ކަމެއް ދިމާވެގެން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ