...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޖާލާ
ނ.
(1) ފުރިހަމައަލި.
(2) ސާފުކަމާއެކު އިންސާނެއްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމުގެ ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލި . އަލިކަން . އާބާދު . މޫނުއަލި . މޫނުއަލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ