...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޫ
ަތްނުލައި ސަމުސަލުންކާއިރު ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މިހުންނަނީ ތިންދަތް ނުވަތަ ހަތަރުދަތް ލާފައެވެ.
(4) (ގސ) އުއި.
(5) އިހުޒަމާނުގައި މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބުދޭން ބޭނުންކުރި އެއްކޮޅު ފޮއްސާފައި އޮންނަ އާލަތެއް.
މިސާލު:
އުލުބޭންދުން.
(6) ނއ.
އެއްކޮޅު ފޭހިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާލުކުރުން . ހިންދުދިދަމަސް . ހުދުލައްފާނަ . ނާނާ . ނިލަމެހި . ރިޔާލަ . ރެކުން . ބަބުރުހަނދި . ބާލި . ޅެން . ކަށިގަނޑު . ކަޅަންމަސް . ކައްޓެޅި . ކުއްތު . ކޮނޑު އެޅުން . ކޯމަސް . އުލުބޭންދުން . އުލް . އޮޅުފަތިމިޔަރު . ވަލަދާނަ . ވަލުއޫރު . ވާލާ . ވާލި . ވާލީ . ވިލަރެސް . ވިލަރެސްވެރިޔާ . ވެރިކަން . މިސައިލް . މުރަކަ . މޮހޮރު . ފާންތިލަ . ފޭރާދަތް . ދައުލް . ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި . ދެމޭފިލި . ތަހުނިޔާ . ތަހުނިޔާކިޔުން . ތިންބަސްރައިވަރު . ތޫނުކަން . ތޫނުކުރުން . ތޫނުވުން . ލަންދޭސިޔަކު އޫރެއް ބަންހެން ބަނުން . ލަންދޭސިޔަކު އޫރުން ބަނދެލިހެން ބަނުން . ލޮނދިފާނަ . ގެރިދަޅު . ސުވަރު . ސޮކަށްހުރުން . ޒަބޫރު . ޒިންމާ . ޒިންމާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ