...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޫނ
ތު ބުނާ ގޮތެއް.
(6) ނިދާފައި އޮންނަމީހާއަށް ގޮވީމާ، ހޭ ލެވެމުންދާއިރު އަނގައިން ބުނާގޮތެއް.
މިމާނަތައް ދޭހަވާނީ، ބުނާރާގުންނާއި ބުނެވޭ ދިގުކުރު މިނުންނެވެ.
(7) މީހަކު ކަމަކާ މާބޮޑަށް މަޝްޢޫލްވެގެން އިންދާ އެހެންމީހަކު ގޮވާލީމާ ސިއްސައިގެންގޮސް ބުނާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ