...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޫރު
ނ.
(1) ހަތަރެސްފައިކުރު، ހަށިގަނޑު ބޮނޑިމަސް.
އަނގަކުޑަ، ޖަނަވާރެއް.
(2) ސުވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަހުނިޔާ . ތަހުނިޔާކިޔުން . ތިންބަސްރައިވަރު . ސުވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ