...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހަނޑަ
ޮށް މިދޫނީގެ ކުލައަކީ ގަދަ މުށިކުލައެވެ.
ބޯައްޗާއި، ދޮޅިދޮށާއި، ކަނދުރާމަތީގައި ދޮންމުށިކުލައެއް ހުރެއެވެ.
މިކުލަ މުށިކުލައަށް ބަދަލުވަމުންގޮސް ބުރިކަށިމައްޗާއި ފިޔައިގެ ބޭރުފަރާތަށް ފެތުރިފައި ހުރެއެވެ.
ބޮޑެތި ދޫނީގެ ލޯ ހުންނަނީ ރަންރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިއަންރާދާ . ކުކުޅުކޭ . އެހެނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ