...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހައި
ނއ.
(1) އެވަރު.
(2) އެފަދަ.
(3) އެންމެޅަކުދިން ރޯއިރު އަޑުއިވޭ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެހައިކަށްވަރު . އެވަރުވުން . ދުވާފަރުދަންޑަހެލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ