...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހި
ނ.
(ސ) (1) އޮށް އޮށުން ގަސްފަޅާތަން.
(2) މަލަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަވެޅާ . ހިކާދުރުކުރި . ހިލިކުސަ . ހެކިވުން . ރިވާ . ރިވާކުރުން . ރިވާވުން . ކަޗޯރު . ކުފުރާތެޅުން . އިލްހާމު . އެއިރު . އޭރު . އޭރުން . ވަތްމަތި . ވިހަދަނޑި . މިތަން . ފަސްފުޅިދުމާދިއުން . ފާންވުން . ފުށުހިޔާ . ފުށުހިޔާކުރުން . ފެންބަރޮސް . ދަނޑިވަޅު ބެލުން . ދުދުން . ސަޖިދަވަޅު . ޑާންޑޫން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ