...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހީވުން
މ.
(1) އެކިގޮތްގޮތަށް މީހުންނަށް ލުއިކޮށްދިނުން.
(2) ވާގިވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭހަންކުރުން . ބާރުއެޅުން . އަޅައިލުން . އަތްދަށުދޮށިއެޅުން . އެހީތެރިވުން . ވާގިދިނުން . ދަރުމަވެރިވުން . ދުރުގާތްކުރުން . ތާހިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ