...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހުން
މ.
(1) ސުވާލުކުރުން.
(2) ކަންފަތުން އަޑުލިބިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިހުންބޭސް . ނާރު . ރޫ . ރޯކުލަ . ބުނާބަސްއެހުން . ކަށިފަތި . ކަނުލައި އެހުން . ކަންދީއެހުން . ކިޔަމަން . ކިޔަމަންވުން . ކިޔަމަންގަތުން . ކޮޅުމަތިހެދުން . އަހަން . އަޑުއެހުން . ވަރުވަރުއެހުން . ވަރުވަރުއެހުން . ވަޢްޡުއެހުން . ވާހަކައެހުން . މިނާފުސް . ތަކުރާރު . ގޮނޑީގައި ޖަހާ ކޮޅުން އަޑުއެހުން . ސުވާލު . ސުވާލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ