...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހެންނަ
އ.
(1) އާނއެކޭ! ބުނާބުނުން ގަދަކުރާން ބުނާ ގޮތެއް.
(2) "އާނއެކޭ ތިޔަހެންނޭ" ބުނުމުގެ މާނައިން ބުނާ އަކުރެއް.
(3) "ތިޔަހެންނަކުން ނުވާނެއޭ" ބުނުމުގެ މާނައިންވެސް މިހެން ބުނެއެވެ.
މިމާނަ ދޭހަވާނީ ބަސްބުނާ ރާގުންނާއި، ބުނާ މަޤާމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންއެނބުރުން . ކަންބެލުން . އާނފަހެ . އެހެނަސް . އެހެންޏަ . ގިނިކާމާ ދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ