...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހެންނާ
އ.
(1) ނުވަތަ.
(2) ނޫނީ.
މިއީ ދެއެއްޗަކުންކުރެ އެކައްޗެއް ނުވަތަ ދެގޮތުންކުރެ އެއްގޮތެއް ޚިޔާރުކުމަށް ބުނާ ބަހެކެވެ.
(3) ކއ.
މީގެކުރީން.
(4) އެހެން ފަހަރު ފަހަރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުވަތަ . ނޫނީ . އެހެންޏާ . އެހެންޏާފަހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ