...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހެންތަ
އ.
(1) ސުވާލުކުރަން ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
(2) އެހެންހޭ? (3) ތިޔަބުނިގޮތަށްހޭ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާނދީ . ހުނ . ބައިތިއްބުން . ބޯނށިފިއަ . ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި . އާނ . އުފުއްލުން . އެހެނާ . އެހެނެ . އެހެންތޯ . ދީލަތިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ