...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހެންތޯ
އ.
(1) މީހަކު ބުނިވާހަކައެއްގެ ދޮގުތެދުބަލާން ފޮނުވާމީހާގާތު ބުނާގޮތެއް.
މިސާލު:
އެބުނާ ކަންތައް ހިނގީ "އެހެންތޯ" ބަލާން ގޮސްބަލާށެވެ.
(2) "އެހެންތަ" މިބަސް މާތްކޮށް ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެހެންތޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ