...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހެންޏަ
އ.
އެހެންނަ.
މިއީބަސް ގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އާނއެކޭ! އާނދޮގޭ! ތިޔަހެނެއް ނުވާނެއޭ! ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިމާނަތައް ދޭހަވާނީ، ބުނާތަނުގެ ގޮތުންނާއި ބުނާރާގުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ