...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހެރަ
ނއ .ދުރުގައި ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އިޝާރާތް ކުރާން ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަހިމުލެކޯސީނު ސުކުން . އެހިށި . ގިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ