...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހެލުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހި ދަމާ އެއްގަމަށް އެރުވުން.
މިސާލު:
ދޯނިއެހެލުން.
(2) މަޖާޒު:
މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ގޮތަށް ގޭގައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީއްސުން . އެހެލުން . ވަލުގައިހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ