...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހޭ
އ.
މީހުންނާއި ދިމާޔަށް ރަކިކޮށްލާން ބުނާއަކުރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެސެޓްރޭޑިއޯ . އެތޯމިތޯ . އޭހޭ . ޓޭޕުރެކޯޑަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ