...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނބުރުން
ިރޭޓް ފަދަ ތަކެތި ހެދުން.
މިސާލު:
ބިޑި އެނބުރުން، ސުއްޓާ އެނބުރުން.
(7) އެއްޗެއް ބުރު އެޅުވުން.
މިސާލު:
ފަންކާ އެނބުރުން، އުޑިއެނބުރުން.
(8) ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމަށްޓަކައި ތަނެއްގައި ހިނގުން ނުވަތަ ދުއްވުން.
މިސާލު:
އޭނާ ފެނޭތޯ މުޅި ބާޒާރުގައި އެނބުރުނީމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުއެނބުރުން . ހަންޖާއެޅުން . ހިނގުން . ހޭރިޔާ . ރޭޒާ . ރޮދިއެޅުން . ބިޑިހެދުން . ބުރަކި . ބޮލަށްވައިއެރުން . ބޮޑުމަސްހިނގުން . ބޯނއެބުރުން . ކަރުދެމުން . ކޮކާބުރުން . އަނބުރައިލުން . އިރުމެދުންފިލުން . އުޑިއެނބުރުން . އެނބުރުން . އޮރިދެމުން . އޮޅުލުން . ވަށްކުރުން . ވައިވަށާހިނގުން . ވައު އެނބުރުން . ވައުއެޅުން . ވަސްމުޑިހެދުން . ވެށުން . މޯޓަރު . ފަސްއަނބުރާ . ފުރަގަސްދިނުން . ދައުރު . ދިއުޅިއެޅުން . ދުންކުނި އެނބުރުން . ދުންކޫނޑި އެނބެރުން . ދެކަނިހަމަޔަށް އެނބުރުން . ތެއްރާލުން . ގަދަންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ