...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނބުރުން އެރުން
މ.
ވަށައިގެންވާ ތަންތަން އެނބުރޭހެން ހީވެފައި ވެއްޓިދާނެއޭ ހީވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލަށްވައިއެރުން . ބޯނއެބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ