...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނބުރޭހުޅު
ނ.
ފެންލައިޓް ދޮރުފަތް ދެފަރާތަށް އެނބުރޭގޮތަށް ހުންނަ ހުޅު.
މިހުޅު ހުންނަނި ދޮރުފަތުގެ ދެކޮޅުގެ މެދުގައި ނުވަތަ ދެއަރިމަތީގެ މެދުގައި ހުންނަ ބައިގެ ތެރެއަށް ދޮރުފަތުގައި ހަރުކުރާ އަރުގޯލެއް ހުންނަބައި ވަންނަ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ