...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނބޫ
ނ.
ކުޑަވަރެއްގެ ހުތްމޭވާއެއް.
މީގެއޮށް ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.
ދޮންވީމާ ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
މީގެ ކާބަޔަކީ އޭގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ތޮށިފަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނަކަދަ . ކަދައްބުލި . ކަދެ . ކުންނާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ