...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނދު
ނ.
(1) އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭނޭހެން ނިދާން ހަދައިފައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ދާނެއް.
(2) ފުރާދުއްވާ ތަކެތީގައި ނިދާން ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހިރުއްދަ . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހުލި . ހުލިވުން . ރުކުރުކުއެޅުން . ބިތްދޮށް . ބުޅިގަނޑު . ބޯލާކޮޅު . ބޮލިކެއުން . ބޮޑުއަށިކޮޅުއެނދު . ޅަޔަށްއެޅުން . ކަނޑުތުރަފަތް . ކަސްތާ . ކެނދު . ކޮޅުއުނދޯލި . އައްޓޭމަންތޭއެނދާ . އަލިފާން . އަލިފާންއާވި . އަލިފާންލުން . އިނދެ . އުތުރުއެނދު . އުސްކުރުން . އެނދަކެނޑުން . އެނދުކެނޑުން . އެންދުން . އެންތެށެ . އެތެރާނޑެއެނދާ . އެތެރެގެ . ވަށައިދެމިފޭލި . ވަށާދެމި . މަޅުއެޅުން . މަދިރިގެޖެހުން . މަގަތް . މަސަންދު . މަސާރީ . މަސާރީކުރުން . މާމަކުނު . މާމުކަނި . މާމުކަނިޖެހުން . މެދުއެނދު . ފަރުނީޗަރު . ފައިބިމުޖެއްސުން . ފައިލާކޮޅު . ފަތްޖެހިއެނދު . ފަލަނގުފޭލި . ފިހުން . ފޮތިގަނޑުތެރެ . ދަށްޓަން . ދަރަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ