...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނދުން
ނެއްގެ ސަބަބުން އެއްޗެއްގެ ކުލަބަދަލުވުން ނުވަތަ ހަލާކުވުން.
މިސާލު:
(ހ) އޭނާ އަވީގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން މޫނުމަތި އެހެރީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފައެވެ.
(ށ) އެފިޔާކޮޅު މީރުކުރަން އުޅެނިކޮށް އަދައިފިއެވެ.
(3) މަޖާޒު:
ވެރިއެއްގެ ގާތުގައި މަޤްބޫލުކަން ކުޑަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލިކެއުން . އެނދުކެނޑުން . އެންދުން . މާމުކަނި . މާމުކަނިޖެހުން . ފައިބިމުޖެއްސުން . ފިހުން . ދުންގަތުން . ގުލަފެޑުން . ގޫވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ