...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނދުކެނޑުން
މ.
(1) ބޭރަށް ހިންގަމުންގޮސް ތެދުވާހައިވަރުނެތީމާ އޮތްގޮތަށް އޮވެ ހާޖިތައް ދެވޭނޭހެން އެނދުން ތަންކޮޅެއް ކެނޑުން.
(2) މަޖާޒު:
ހިސާބަށްވުރެ ގިނައިން އެއްކަމެއް ކޮށް އުޅެން ފެށީމާ ބުނާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެނދަކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ