...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނގަ
ނ.
ހަތަރެސްކަން ރިޔާނަގައި އެއްޗެހީގެ އަރަލުގެ ދެކޮޅުގައި ބައްދައިފައި ތިރިޔަށް ގެންގޮސްފައި އޮންނަ ދެވައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރާސް . އަތްބޯދޮށުލުން . އެނގަހިފުން . އެނގަމަތި . އެނގެޔާ . އެންގާފަހާ . މަތިއެނގާ . މަތީއެނގަ . ދަށަނގަ . ދަށެނގަ . ދަޓެއެނގެޔާ . ތަންޑަވާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ