...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެން
ނ.
(1) ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި އައިނަށް އުކާން ބޭނުންކުރާ ހޮނޑަލި ރެހިބޯދި މުގުރާން ފަތާ ނިލަމެހި ބުރެކި މިއަރެން މިފަދަ ކުދިމަސް.
(2) މަސްބާނަން ބުޅީގައި އަޅާ ވަދުނޫން އެހެން އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަނާއެޅުން . ހަނިހަނި . ހަނިހޯސާ . ހަންނެގުން . ހަރުދަނޑި . ހައިބަވަންތަ . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައްދަށް އެރުން . ހަމަރޯނު . ހަމަރޯޅި . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތާ . ހަތިކޮޅު . ހަތް . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަލަވެލި . ހަޑިގިއްލާ . ހާ . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާކާލާފަތް . ހާކާލިބުރުވާލި . ހާދަހާވާ . ހިނދޫ . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިނިފުޅުވެޑުވުން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިގައު . ހިރުނދު . ހިރުނދުދޫނި . ހިބަރު . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ހިކަދެއު . ހިކާދުރުކުރި . ހިކިއެޅުން . ހިކިދަގަނޑު . ހިކިދެޔަ . ހިއްމަލާދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ