...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންބޮނޑި
ނ.
މާކެޔޮޅު ކަންފަދަ ބޮޑެތި ކެޔޮޅު ކަމުގައި ބުޅީގައި އަޅާ ބޮޑުއެންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުކޮޅުމާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ