...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންއުކުން
މ.
މަސް ބާނާން ގެންދާ އެން މަހަށް ކާންދޭން ވަކި ޤަވާއިދަކުން އައިނަށް އުކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުވަށިންއުކުން . އެންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ